הטמעת יכולת ספירת מלאי יעילה

מניעת שגיאות-אנוש, מניפולציה של המלאי וזמני השבתה.

ביצוע ספירה מחזורית הוא דבר הכרחי, אך ספירה ידנית מצריכה זמן ומשאבים רבים. הפתרונות של Zetes למלאי יאפשרו לכם לבדוק את רמות המלאי הרשומות במערכת מול רמות המלאי הקיימות כדי לוודא שפעולות מתוכננות (על בסיס המלאי במערכת) אכן יתבצעו במלואן וכראוי. אלו יסייעו לכם לספור מלאי מהר יותר ולנהל את המלאי בזמן אמת, תוך הקפדה על כמויות ומיקום מדויקים של כל מה שנמצא במחסן שלכם.

היתרונות מבחינתכם:

 • תהליך בדיקת מלאי מהיר
 • שילוב הספירה עם תהליכים נוספים
 • שיפור בדיוק המלאי
 • הימנעות מבזבוז זמן עקב חיפוש אחר פריטים
 • אין צורך בהחזקת מלאי עודף כרשת ביטחון מחשש לטעויות כתוצאה ממספרים לא מדויקים

Next page

ID Logistics reduces time spent inventory counting by 50% with Full Pallet Inventory

id logisitcs

ID Logistics, a European leader in contract logistics, goes one step further in the digitalisation of its warehouses incorporating Full Pallet Inventory. The system, part of our ZetesMedea solution, uses camera technology to rapidly count palletised inventory. A specially designed ImageID mobile reader mounted on a forklift travelling at speeds up to 10 km/h undertakes a Full Pallet Inventory. The system continuously adapts to the speed of the forklift itself and reduces the time spent inventory counting in the warehouse by 50%.

 

Full Pallet Inventory

The innovative ZetesMedea Full Pallet Inventory solution enables faster, higher frequency and auditable cycle counting. It delivers a fast ROI with high accuracy rates and real-time access to data & inventory intelligence.

Your benefits:

 • Real-time inventory data and high accuracy rates > 99.8%.
 • Minimised inventory shrinkage, stockouts, aisle closures & prolonged shutdowns.
 • Improved on-time fulfilment KPI/SLA metrics
 • Enhanced revenues due to fewer stockouts and lower inventory write-offs.
 • Improved warehouse worker availability
 • Reduced health & safety burden during audit process
Download our Full Pallet Inventory Brochure

ID Logistics reduces the time spend for inventory counting by 50%

With our Full Pallet Inventory solution, ID Logistics can reduce inventory counting times from days to just hours, and guarantee more than 99.8% accuracy. Contact us to find out more!

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Learn more about our Warehouse Solutions

ZetesMedea is a proven and well established warehouse software for large and small companies across EMEA.

Whether you run a manufacturing warehouse, manage a retail stock room or operate a network of distribution centres our warehousing and distribution solutions can help you. Consult our references and discover what we could do to optimise your operations.

Contact us for your free demo!

Companies that trust us

Logos