Malmö (Sverige), – Volati Handel Service AB framtidssäkrar sina två logistikcenter i Malmö och uppnår nya produktivitetsnivåer inom plock, pack, godsmottagning och inlagring. Genom att introducera ZetesMedea, en modern och skalbar lagerlösning, kan orders hanteras snabbare och felfritt med helt systemstyrda arbetsflöden.  

Volati Handel Service (VHS), som ingår i Volati-koncernen, är en affärsenhet i Salix Group som hjälper övriga affärsenheter med typiska stabs- och servicefunktioner inom IT, Lager & Logistik, Ekonomi samt Miljö & Kvalitet. I Malmö finns två logistikcenter på tillsammans 23 000 kvm där c:a 15 000 plockrader expedieras dagligen för bl.a. Thomée Gruppens och Habo Gruppens räkning. Under 2020 tog VHS beslutet att vidareutveckla sina lager genom en total digitalisering av sina logistikprocesser. Efter en detaljerad marknadsanalys visade det sig att ZetesMedea var den bästa lösningen för både nuvarande och framtida behov.

Warehouse operator

Flera processer, en helhetslösning

ZetesMedea tillhandahåller en flexibel logistikmodell för lager och distribution där processer kan uppgraderas och funktionalitet kan läggas till i takt med att behoven förändras. Verksamheter kan genom systemet enkelt börja modernisera en process, exempelvis optimera orderplock för att sedan lägga till inventering och leveransverifikation, allt i ett och samma system. Som ett första steg i digitaliseringsprojektet har VHS implementerat röstplockslösningen ZetesMedea Voice, vilket är ett modulärt system med tränad röstteknologi. Utrustade med en ruggad handdator av modellen Zebra TC52 med headset bekräftar VHS:s lageroperatörer plockplatsen med en checksiffra och sedan ger röstsystemet instruktioner om antal att plocka. Ett arbetssätt som bidrar till ett säkrare, snabbare och noggrannare utförande. VHS som tidigare använt röststyrda plockprocesser på lagret var imponerade av Zetes flexibla lösning som uppfyllde deras önskemål och krav.

Tommy Petersen, lager- och logistikchef på VHS: ”Det nya systemet har många fördelar, framförallt får vi en helhetslösning där system och hårdvara kan användas i många olika processer som vid godsmottagning och inlagring, fram till plock och pack. Detta gör att vi kan skala upp och vidare utveckla våra lager samtidigt som vi kan maximera vår teknikinvestering.”

Hur skiljer sig ZetesMedea Voice från andra röstlösningar på marknaden?

Den multimodala röstigenkänningstekniken gör det möjligt att kombinera den senaste röstplocksteknologin med andra former för datafångst som streckkodsskanning och RFID. Denna bärbara teknik guidar operatörer genom sina rutinprocesser och gör att de kan arbeta handsfree. Men till skillnad från traditionella röstplockssystem kräver nästa generations system minimal utbildning – operatörerna loggar bara in, upprepar några nyckelfraser och kan börja arbeta omedelbart. Att spara tid på utbildning och konfiguration är en tydlig fördel för verksamheter som kräver att varierande och tillfällig personal snabbt kan komma igång. Den andra stora fördelen är att tekniken gör att andra processer kan utföras med användning av en och samma enhet, t.ex. godsmottagning, inlagring, plockning, utlastning etc. Detta reducerar den totala teknikinvesteringen för användaren; en enhet, många användningsområden.

Håkan Hammar, landschef på Zetes i Sverige: ”Vi är mycket glada över det förtroende Volati Handel Service visat oss och vi ser fram emot att kunna ge dem vårt fulla stöd. ZetesMedea Voice har redan levererat fantastiska resultat i deras lager i Malmö och vi står redo att hjälpa dem ytterligare öka produktivitet och effektivitet”.

”Det nya systemet har många fördelar, framförallt får vi en helhetslösning där system och hårdvara kan användas i många olika processer” Tommy Petersen, lager- och logistikchef på Volati

”Vi valde inte att arbeta med Zetes enbart på grund av deras lagerlösning utan också för det förtroende vi fått för personerna involverade i projektet. De har varit flexibla och kundorienterade och vi känner oss trygga med deras support.”, tillägger Tommy Petersen.

 

– SLUT –

Vill du ha mer information om våra lagerlösningar