השיגו מימוש הזמנות במלואן ובמועד

שרשרת האספקה ניצבת בפני לחצים גוברים ומורכבויות, כך ששמירה על שליטה באמצעות נראות מקצה לקצה הופכת לקריטית. האתגר שבאספקת המוצר הנכון למקום הנכון, בזמן הנכון ובמצב הנכון )תוך צמצום ההשפעה הסביבתית( הוא עצום, אך הציפיות בכל הנוגע לכך עדיין גדולות. גם טרם פרוץ משבר וירוס הקורונה, עלה ממחקר כלל-אירופי כי 71% ממקבלי ההחלטות בשרשרת האספקה מסכימים על כך שלחוסר בנראות בזמן אמת ומבוססת בינה בשרשרת האספקה יש השפעה שלילית על העסק שלהם.

Zetes_Supply_Chain_Diagram

הסרת איי מידע מבודדים בתהליך ההובלה הכרחית לשמירה על היתרון התחרותי. חוסר בנראות בתהליך ההובלה מציג אתגרים רבים, ביניהם שיתוף פעולה לקוי עם בעלי העניין, אי-יכולת לפקח על הביצועים וניהול תהליכים שאינו זה דן בסיכונים אלו ובוחן את ההזדמנויות שטמונות בפתרון )e-book( אופטימלי, בלשון המעטה. ספר אלקטרוני נראות בזמן אמת בתהליך ההובלה וההפצה. מערכות אלו מספקות חיזוי דינמי, ומאפשרות ביצועים מיטביים באמצעות התאמה בין נתוני שרשרת האספקה בזמן אמת. בעקבות כך חל שיפור בביצועים ובהחזר על ההשקעה ובמקביל חל צמצום בכל הנוגע לביצועים לקויים, מקרי מחלוקת וכמויות פסולת. יש לראות בפתרון לנראות ,)ROI( בתהליך ההובלה כהשקעה לטווח-ארוך עבור מימוש הזמנות במלואן ובמועד, בכל פעם.