Vylepšení komunikace a řízení pracovníků

Dokonalá kontrola v celém rozsahu plnění objednávky od příjmu zboží až po expedici.

Díky přehledům řízení ZetesMedea mají vedoucí pracovníci snadný přístup ke všem podnikovým systémům a pracovníkům. Back-End Modul poskytuje nástroje na snadné sdílení informací o stavu v reálném čase, například klíčové vstupní/výstupní procesy a události, s interními a externími účastníky a posílit spolupráci. To umožňuje okamžitě reagovat a předejít výpadkům. Informace jsou prezentovány v podrobných přehledech na Vašem tabletu, smartphonu a počítači.

ZetesMedea Management Dashboard poskytuje:

  • Viditelnost úkolů v reálném čase
  • Viditelnost výkonu v reálném čase
  • Auditní záznamy pro dohledatelnost produktů
  • Proaktivní řízení
  • Řízení provozu

Find out more

Intelligent management reports

Real-time and historic insights and access information where you need it, when you need it

With the back-office module, you will always know what is taking place where, when and by whom. Real-time alerts tell you what is, or isn’t happening, so you can make changes straightaway and avoid disruption. Information is presented in detailed reports on your tablet, smartphone and desktop.

Book a free consultation meeting

Learn more about our Warehouse Solutions

ZetesMedea is a proven and well established warehouse software for large and small companies across EMEA

We work with many organisations looking to replace paper based, manual processes with state-of-the-art proof of software. Customers are from a wide range of sectors including national postal organisations, courier express and parcel services (CEPS), manufacturers, retailers and pharma distribution organisations requiring temperature condition monitoring.

Contact us for your free demo today

Companies that trust us

Logos