Vad säger rapporten?

I en nyligen genomförd marknadsundersökning ledd av Zetes avslöjas de viktigaste framgångsfaktorer för detaljhandlare och deras logistikpartner för att vara konkurrenskraftiga inom e-handeln, vad som skiljer marknadsledarna från varumärkena som försvinner från marknaden och vad som bör prioriteras?

 

Marknadsledarna plockar produkter inom 20 minuter efter beställning och levererar minst 98 % fullständiga leveranser vid första försöket. Dessutom har de tillräcklig kontroll över sina processer för att tillämpa innovativa och effektiva logistikmodeller, såsom konsolideringscenter och crowdsourcade leveranser till drönare och nattleveranser. Men det finns emellertid ett oroande gap till resten av marknaden eftersom 62 % av detaljhandlare och logistikleverantörer inte har tillgång till realtidsinformation om produkttillgänglighet, platser och händelser som påverkar servicekvaliteten.

 

Några andra viktiga punkter i rapporten:

  • Prestandan under högsäsong uppfyller inte alltid konsumenternas förväntningar och mer än en tredjedel av beställningar levereras sent eller ofullständigt.
  • 50 % av köparna lämnar online kundvagnar eftersom leveransalternativen som erbjuds inte uppfyller deras behov.
  • Kunder antar en alltmer ”three strikes”-mentalitet – (78 %) skulle överväga att inte använda detaljhandlaren igen om en leverans var sen eller ofullständig tre gånger.
  • Urbana konsolideringscenter breder ut sig vilket skapar en plats dit alla leveranser från flera leverantörer samlas, sorteras och skickas vidare till ett visst område eller en gata, vilket resulterar i färre transporter och optimerade laster. Att använda konsolideringscenter kan spara företag 25% per paketleverans och minska körsträcka vid leverans med upp till 45%.