Hur M&S omvandlar livsmedelskedjan

 

 

Ladda ned hela videon för att se hur ledande detaljhandlare Marks & Spencer:

 

  • Delar enhetlig data i sitt nätverk av leverantörer
  • Förbättrar samarbete med sina leverantörer
  • Nu kan vidta omedelbara korrigerande åtgärder vid en störning i distributionskedjan
  • Upprätthåller sina kvalitetsstandarder för färskvaror
  • Säkerställer kontinuerlig tillgänglighet av hyllvaror
Eloqua form

Laden Sie das Video