Bryssel (Belgien) - Det finns två kritiska faser i logistikprocessen, first mile och final mile. Det är med vilken effektivitet detaljhandlare hanterar dessa två väsentliga aspekter av logistik i distributionskedjan på ett sömlöst sätt som är nyckeln till deras överlevnad.

Detaljhandeln genomgår stora förändringar. När stora varumärken faller offer för mer smidiga e-handelsaktörer och deras logistikpartners framgångar, utmanas detaljhandlare som aldrig förr. Men allt är inte förlorat. Om detaljhandlare ska uppfylla kraven från den otåliga och digitalt skickliga konsumenten måste de förlita sig på en effektiv och väl ansluten logistikinfrastruktur som hjälper dem att leverera en sömlös kundupplevelse, varje gång, även under högsäsong när upp till en tredjedel av alla leveranser kommer fram för sent eller ofullständiga. [5]

För att leverera en förstklassig upplevelse, finns det två kritiska aspekter av logistikprocessen som måste vara felfria. First mile – en process som startar med en kundorder, för plockning, packning, validering och transport. Och sedan själva final mile – att få objektet till kunden, oavsett om det är i en butik via ”click and collect”, hemma, på kontoret, avlämningsplatser eller i smarta paketskåp.

För att leverera en förstklassig upplevelse, finns det två kritiska aspekter av logistikprocessen som måste vara felfria. First mile – en process som startar med en kundorder, för plockning, packning, validering och transport. Och sedan själva final mile – att få objektet till kunden, oavsett om det är i en butik via ”click and collect”, hemma, på kontoret, avlämningsplatser eller i smarta paketskåp.

Det är med vilken effektivitet detaljhandlare och deras logistikleverantörer kan hantera dessa två väsentliga aspekter av logistiken i distributionskedjan på ett sömlöst sätt som är nyckeln till deras överlevnad. Detta inkluderar att hålla kunderna informerade hela tiden och säkerställa att kundens upplevelse av leveransen uppnås på bästa och effektivaste sätt. På en konkurrensutsatt och alltmer prispressad detaljhandelsmarknad har inget företag råd att ge kundlöften som är för bräckliga eller dyra att upprätthålla på lång sikt.

Zetes tittar på de alternativ som finns tillgängliga för detaljhandlare och vad de bör fokusera sin energi på för att få de fördelar som leder till en konkurrenskraftig kundupplevelse.

Logistikeffektivitet i en urban värld

74 % av Europas befolkning bor nu i storstadsområden och paketleveranser över hela Europa förväntas att öka med 69 % år 2021. [2] Detta betyder att transport- och logistikmodeller behöver fokusera på lösningar som är utformade för tättbebyggda städer som Berlin, London och Paris, där nya leveransmetoder som att landa en drönare skulle vara svår att tillämpa, men där autonoma kommersiella fordon och elfordon kommer att vara en bättre lösning.

Urbana konsolideringscenter blir allt viktigare. Det är platser där alla leveranser från flera leverantörer samlas, sorteras och skickas vidare till ett visst område eller en gata, vilket resulterar i färre transporter och optimerade laster. Att använda urbana konsolideringscenter skulle kunna spara företag 25 % per paketleverans, minska leveransrelaterad körsträcka med upp till 45 %, minska underhållskostnaderna för fordon, minska utsläppen av kväveoxid, koldioxid och partiklar och minska trafikstockningar. [3]

Nattleveranser skulle också kunna undersökas som alternativ för att minska trafikstockningar under dagtid, vilket gör det möjligt för leverantörer att använda större lastbilar och minska antalet leveranser. Förutom att lokala myndigheter skulle behöva granska begränsningar för nattlig trafik, skapar det också ett behov av säkra avlämningsplatser, t.ex. smarta paketskåp. Om den här modellen antas, bör den öka andelen leveranser som blir rätt första gången och minska körtiden då vägtrafiken inte är lika intensiv. Om nattleveranser kombineras med urbana konsolideringscenter, elfordon, lastpooler, paketskåp och skåp i förarlösa fordon, kan det också ha betydelse för miljön, minska utsläppen med upp till 30 % samtidigt som kostnaderna per paket minskas med 25 % till 55 %. [3]
First mile: process triggered by a customer order, for picking, packing, validation & transport
 

Omvandla butiksmiljön

Många detaljhandlare försöker redan leverera online-ordrar från en butik i stället för från lagret, vilket skapar platser på huvudgator som fungerar som showrooms och leveranscenter och som kan hantera ”click and collect” och returer. Detta skulle medföra en extra fördel med ökat antal kunder som handlar när de hämtar eller återvänder till butiken, något som en butik helt fokuserad på försäljning inte kan uppnå.

Delivery: whether at home, in store via click and collect, office
Med övergången till både urbana konsolideringscenter och leverans från butiken finns det ett växande intresse för nya aktörer på leveransmarknaden som kan använda gemensamma, crowdsourcade leveransplattformar och applikationer för att ge konsumenterna flera leveransalternativ. Att utnyttja ett befintligt nätverk av anställda, kunder och förare för att leverera enstaka produkter till önskad plats i infrastrukturen är lockande. Men det är en volatil marknad med konkurrens och finansieringsbegränsningar som de två främsta orsakerna till att crowdsourcade nystartade leveransföretag misslyckas [4]. För att lyckas måste företag investera i lösningar som ger fullständig visibilitet och möjliggör för detaljhandlare att spåra och hantera prestandan för olika grupper för att ständigt förbättra kvaliteten och förhindra skador på varumärket.
 

Anamma tekniken

För att utnyttja de nya och innovativa alternativen som finns tillgängliga så måste detaljhandlare se till att deras infrastruktur stöds av en smidig, skalbar och ansluten tekniklösning för utförandet. Det finns många möjligheter till att åstadkomma snabba leveranser som blir rätt vid första försöket och att effektivt utnyttja tillgångar och resurser genom fullständig visibilitet, för att kontrollera kostnader och att proaktivt hantera varje steg i processen. Ändå investerar endast 13 % av detaljhandlare i teknik för att tillföra ytterligare flexibilitet och effektivitet till verksamheten.[1]

Slutsats

Processen för order och leverans är inte längre enbart en operativ funktion, utan den borde vara en central del av verksamheten eftersom den direkt påverkar varumärkesuppfattning, kunders köpbeslut och lojalitet samt kan i slutänden ge en konkurrensfördel. Men eftersom komplexiteten ökar och fler intressenter blir involverade i att skapa och förstöra värde måste detaljhandlarna inte bara överväga hur man ska anamma den innovation som snabbt möjliggörs av ny teknik och innovativa logistikpartners, utan även hur man gör detta på ett sätt som är prisvärt, effektivt och hållbart.

Utan pålitlig information i realtid som ger insyn i alla viktiga steg i utförandet, hur kan en detaljhandlare då se till att de uppnår rätt engagemang? Eller att leveranslöften uppfylls och att rätt leveransmetoderna används? Hela upplevelsen representerar varumärket, från produkt till pris, från leveranslöfte till uppfylld leverans. I själva verket behöver detaljhandlare inte bara överväga alla aspekter av leveransupplevelsen utan också säkerställa en utmärkt hantering av den upplevelsen för att ständigt tillfredsställa kunden.

En perfekt varumärkesupplevelse kräver ett intelligent, anslutet och samarbetande ekosystem.
Final mile: getting the item into the customer’s hand
 

Källor:
[1] Accenture Strategy Research - Can intelligent fulfilment fix retail delivery woes and 3 steps to same delivery cost reduction
[2] Cushman Wakefield - Urban logistics
[3] McKinsey - Urban commercial transport and the future of mobility
[4] IPC - Global Postal Industry Report
[5] IMRG – Lowest on time delivery for online retail in December

Modular Content

Ladda ned Transport- och logistikrapporten