Leadec

Målsättning

  • Kunden kräver transparens genom spårning
  • Litet tidsfönster för implementering
  • Minska leveransfel

Lösning

  • ZetesChronos, lösning för leveranshantering

Resultat

  • Flexibel implementering inom 3 veckor
  • Dokumentation av alla ordrar (POD)
  • Förare guidas tillförlitligt genom processen
  • Kunden ser det faktiska leveransförloppet
  • Nästan noll felprocent för maximal kundnöjdhet
  • Förenklad fakturakontroll

Leadec är världsledande specialist inom tjänster under hela livscykeln för fabriker och tillhörande infrastruktur. Bolaget har huvudkontor i Stuttgart och har ca 18 000 anställda världen över. I nästan 60 år har Leadec hjälpt sina kunder genom hela produktionskedjan. Serviceleverantören är närvarande på mer än 300 platser och ofta direkt i kundernas anläggningar. För detta projekt behövde de ha översikt över leveransprocessen i realtid för att möjliggöra samarbete med ett stort tyskt bilföretag med huvudkontor i Bremen.

Omfattande fabriksanläggning

Delivery man with ZetesChronos appLeadec tog över försörjningen av reservdelar och förbrukningsartiklar till produktionsanläggningen. Detta "icke-produktionsmaterial" förvaras i särskilda lagerbyggnader i den omfattande fabriksanläggningen i Bremen för att kunna användas vid behov av flera olika avdelningar. Materialet innefattar alla material som inte är direkta komponenter i slutprodukten, men som ändå är avgörande för en kontinuerlig produktion. Sortimentet sträcker sig från arbetshandskar och verktyg till svetsrobotar, totalt cirka 50 000 artiklar. “Om något av detta saknas stannar produktionen – och det blir dyrt”, säger Alexander Bölken, head of logistics på Leadecs Bremen-kontor.

Förutom korrekta leveranser i tid kräver Leadecs kunder också maximal transparens i öppna och stängda processer. De vill ha visibilitet i realtid för hela leveranskedjan samt tid och plats för godsleveranserna. De vill också att månadsfakturan ska vara lättförståelig och kontrollerbar baserat på ett digitalt tjänsteregister.

Transparens i realtid

I början av anbudsfasen undersökte Leadec potentiella lösningar så att de kunde agera snabbt. Företaget upptäckte ZetesChronos, en elektronisk Proof of Delivery-lösning för kontroll och optimering av processer för leverans, hämtning och hantering av varor. Lösningen kopplar ihop chaufförer, backoffice-personal och logistikchefer för att ge transparens i realtid för varor, fordon och returnerbara artiklar. Det gör att ledningen kan ge dem kontinuerlig information om statusen på deras ordrar.

"Vi övertygades av ZetesChronos och av Zetes rykte som teknikföretag för distributionskedjan", säger Bölken. När logistikavtalet officiellt bekräftades i oktober fick Zetes också ordern. ”Därefter hade vi bara tre veckor på oss innan utrullningen”, tillägger Bölken.

Intuition istället för manual

Leadec scanner bremen | ZetesTestsystemet gör det möjligt att testa nya processer på ett säkert sätt med verkliga data och visade sig vara till stor hjälp under den korta projektperioden. "Vi kunde testa lösningen i förväg på testplattformen och vi tyckte att den var extremt intuitiv och enkel att använda. Därefter behövde vi inte längre någon manual”, menar Bölken.

Lösningens nyckelelement innefattar appen för leveransbekräftelse och en molnbaserad visibilitetsplattform med flera olika dashboards för registrering, planering, övervakning och analys av leveranser. Baserat på detta skapar två planerare lastningslistor i systemet till leveransfordonen. Varje lastbil gör upp till tre resor per dag med 50 till 70 returnerbara behållare och pallar, samt cirka 120 till 200 paket, från lagren med icke-produktionsmaterial till de enskilda avdelningarna. En smidig dokumentation av transportverksamheten är väsentlig, delvis på grund av varornas höga värde.

Leveransprocessen börjar med att ruttdata skickas till förarens mobila terminaler. Dessa är robusta Android-enheter i smartphone-format. Displayen leder föraren genom alla beställningar och procedurer. Lastningsfel märks omedelbart eftersom varje leverans först skannas och jämförs med planeringsdata av ZetesChronos. Avvikelser signaleras till föraren både ljudligt och visuellt.

Rätt placering

Vid lossning skannas leveransplatsens streckkod. Det finns också en fotofunktion: föraren måste fotografera de olastade pallarna eller behållarna för att dokumentera en korrekt leverans. Bilderna fungerar också som leveranskvitto och kan hämtas av kunden via ZetesChronos onlineplattform, samma som för all leveransdata och -tider. ”Varje standardorder måste levereras inom 24 timmar”, förklarar Bölken. För brådskande reservdelar finns en expressleveranstjänst som tar bara 45 minuter på en särskild rutt.

Korta kommunikationsvägar

Integrering av paketleveranser i ZetesChronos är ett av projektstegen som genomfördes utan brådska efter den tidiga starten, tillsammans med de tidigare gjorda ändringarna i rapporterna. ”Vår kund har mycket tydliga idéer om hur vi dokumenterar våra tjänster. För detta har Zetes skapat särskilda rapporter till oss”, säger Bölken, som är mycket nöjd med samarbetet med Zetes. ”Zetes kundtjänst svarar alltid mycket snabbt och konstruktivt på våra förändringsförfrågningar”, konstaterar avdelningschefen och tillägger att kommunikationen präglas av ”korta vägar och snabba överenskommelser”.

"De processer och kontrollmekanismer som definieras av systemet resulterar i en extremt låg felprocent, vilket leder till mycket hög kundnöjdhet." Alexander Bölken, head of logistics på Leadecs Bremen-kontor

Leadec ser en positiv balans efter de första fyra månaderna. ZetesChronos har körts stabilt och pålitligt. De processer och kontrollmekanismer som definieras av systemet resulterar i en extremt låg felprocent, vilket leder till mycket hög kundnöjdhet. Av de cirka 15 000 transporter som hittills har gjorts var det bara tio felaktiga leveranser, vilket motsvarar en felprocent på mindre än 0,06 procent. Var och en av dessa fall undersöktes i detalj, vilket gjorde att Bölken med säkerhet kunde förutsäga att: "Vi kan även uppnå en felprocent på noll."

 

question-markquestion-mark-shadow

Läs mer om ZetesChronos

Mer information