Israel

בכנס מרתק זה נציג מחקר "גורמי מפתח בעלי חשיבות לביצועי מסירה מושלמים " שנערך לאחרונה בהובלת Zetes בפאנל בהשתתפות בכירים מחברות שונות ונבחן את האתגרים השונים הנדרשים להבטחת תהליכים לוגיסטיים יעילים מנקודת ההפצה ועד המסירה ללקוח.

בנוסף, נדגים חלק מפתרונותינו ונערוך סיור בתערוכה המציג את פתרונות זטס.
אישור ההשתתפות כרוך באישור הועדה המארגנת.

סדר יום 

09:30 דברי פתיחה
09:35 מנקודת ההפצה ועד המסירה ללקוח , אלי הראל, מנכ"ל זטס ישראל
09:45 פאנל בכירים: First mile to Last mile,
מנחה: יעקב רבינוביץ, סמנכ"ל זטס ישראל
אלי נסימי, מנהל לוגיסטיקה שטראוס פריטוליי
אלעד צמח, סמנכ"ל לוגיסטיקה ויליפוד, מנהל מרלו"ג רמי לוי לשעבר
משה סוטקר, מנהל טריטוריה ישראל, חברת זברה
יובל בקרמן סמנכ"ל מערכות מידע, מי עדן
מאיר פנחס, מנהל מערכות פרויקטים בכיר יועץ חיצוני באדמה - מכתשים אגן
רני איידלר, מנכ"ל תמיר אריזות מחזור
אסתי עמית, מנהלת מערכות SAP, דיפלומט

10:45 סיור מודרך בתערוכת פתרונות זטס באירוע
11:15 סיכום וחלוקת שי למשתתפים

קהל יעד

התערוכה מיועדת ל :

  • כל העוסקים בלוגיסטיקה
  • ניהול שרשרת אספקה
  • מנמ"רים
  • מנהלי מרלו"גים, מפעלים ,שילוח

מידיי שנה משתתפים כ- 2500 אורחים.

 

First Mile to Last mile

 

 

מיקום

First Mile to Last mile

Exhibition Grounds, Pavilion 2
Tel Aviv
Israel

32.1055476, 34.8090756