Komplexní sledovatelnost je kvůli nárůstu složitosti a náročnějším požadavkům ze strany zákazníků naléhavým cílem v celé řadě výrobních a prodejních dodavatelských řetězců.

Komplexní sledovatelnost je kvůli nárůstu složitosti a náročnějším požadavkům ze strany zákazníků naléhavým cílem v celé řadě výrobních a prodejních dodavatelských řetězců.

Podle studie společnosti Aberdeen Group zveřejněné v roce 2013: „Procesy dodavatelského řetězce a schopnost rychlé reakce vyžadují přesnou synchronizaci nabídky a poptávky i pečlivé sladění tří hlavních komerčních toků – pohybu zboží, informací a financí – mezi stále rostoucím počtem logistických a obchodních partnerů s rozšiřující se globální působností.“

„To vyžaduje zajištění sledovatelnosti – definované jako znalost a kontrola nad specifickými informacemi o objednávkách produktů a jejich fyzickém doručení, včetně logistických a přepravních činností, o stavu jednotlivých operací a dosažení dílčích milníků.“