Hlasové technologie a ImageID identifikace nabízí praktické řešení pro farmaceutické společnosti, které hledají způsob, jak snížit náklady na logistiku a skladování.

Farmaceutický průmysl býval považován za odolný vůči recesi a za vysoce ziskový segment bez ohledu na okolní ekonomické klima. To se však začíná měnit a farmaceutický průmysl vstupuje do kritického období, které potrvá do roku 2016. V analytické zprávě firmy Deloitte a Thomson Reuters, se očekává pokles interní míry návratnosti investic pro oddělení výzkumu a vývoje na 8,4% z 11,8% v roce 2010, především kvůli zvýšení nákladů na uvedení nových léků na trh.

Uvádění nových produktů na trh je mnohem obtížnější než v minulosti. Za prvé, vývoj léků je velmi drahý, a to jak z hlediska nákladů ale především pro vysokou náročnost certifikace nových léků a léčiv. Navíc, většina léků, které by mohly vyřešit velké zdravotní problémy a které ovlivňují největší ekonomiky již byly vynalezeny takže je těžší identifikovat další příležitosti pro vývoj nových produktů.

Dalším problémem je zvýšená konkurence v důsledku generických léků. Podle IMS (Ústav pro zdravotnickou informatiku) 18 z top 20 nejprodávanějších léků na celém světě ztratí patentovou ochranu v roce 2015. Jinak řečeno, to znamená, že 40% stávajících hlavních příjmů farmaceutických společností bude vystavena útoku od konkurence schopné replikovat jejich receptů ve formě levných generických léků.

"Farmaceutický průmysl potřebuje optimalizovat dodavatelský řetězec a najít nové, inovativní způsoby distribuce výrobků k ochraně klesající ziskové marže."

Nárůst objemu generických léčiv výrazně zvyšuje tlak na ceny značkových výrobků. Změna tohoto trendu bude vyžadovat určité přehodnocení základních prvků obchodních operací výrobců originálních léčiv, z nichž dodavatelský řetězec představuje velmi významné náklady. Jak již bylo vidět v segmentu maloobchodu, tradiční model lineárního dodavatelského řetězce vyžaduje změny i ve farmaceutickém průmyslu, tak, aby lépe odrážel požadavky přímého prodeje prostřednictvím internetu a zásilkového obchodu.

Farmaceutické firmy se proto musí přizpůsobit a identifikovat nové, inovativní způsoby práce a distribuce výrobků aby ochránily své zisky a uvědomit si, že klíčové procesy dodavatelského řetězce mohou být optimalizovány pomocí inovativních technologií automatické identifikace mohou eliminovat zbytečné náklady a zvýšit konkurenceschopnost.

Sklad je významným nákladovým střediskem, ve kterém mohou být optimalizovány procesy poměrně snadno. Mnoho skladových operací je velmi náročných na pracovní sílu a s relativně malými investicemi do správného řešení mohou být zjednodušeny tak, aby se zlepšila produktivita a přesněost, což ve svém důsledku znamená i snížení nutných skladových zásob.

Manuální vychystávání představuje až 50% celkových nákladů na skladové operace

Efektivní a přesné vychystávání je základní součástí dobře řízeného dodavatelského řetězce. Podle zkušeností společnosti Zetes, polovina všech nákladů spojených se skladovými operacemi se vztahuje k vychystávání, pokud tento proces není podporován technologií hlasového vychystávání či jinými vhodnými technologiemi. Bez ohledu na je-li vychystávání zboží do lékárny, nemocnice, nebo pro internetové objednávky, technologie hlasového vychystávání poskytuje velmi rychlou návratnost investic.

Pro farmaceutické firmy, které prodávají přímo přes internet mohou být inspirací maloobchodní firmy s úspěšnými implementacemi hlasového vychystávání. Mají optimalizovány procesy vychystávání tak, aby mohly efektivně vyřizovat různé typy objednávek, které mohou kombinovat různé distribuční jednotky v rámci jedné objednávky. Dosažení správné rovnováhy je zásadní, protože se očekává, že on-line objednávky je nutné vychystat velm rychle a bezchybně, což může být velmi nákladné bez investic do správného řešení AutoID.

Hlasem řízené vychystávání je velmi vhodné pro prostředí e-commerce neboť rychlost a přesnost je nezbytná zejména pro vychystávání velkého množství objednávek najednou. Pokud je hlasové vychystávání nasazeno v kombinaci s automaticky naváděnými vozíky (AGV), je možné dosáhnout další výhody, protože pickeři nemusí "doprovázet" manipulační vozíky s prázdnou či plnou paletou k expedičními místu  ale místo toho svůj čas věnují výhradně procesu vychystávání. Protože maipulace vozíků s prázdnými či již vychystanými paletami představuje až 50% veškerého času pickera, jsou úspory při kombinaci hlasového vychystávání a AGV enormní.

100% přesnost dodávek a sledovatelnost v rámi dodavatelského řetězce

Existují i ​​jiné možnosti pro farmaceutické výrobce a distributory jak těžit z výhod inovativních řešení pro automatickou identifikaci. Řešení na bázi kamerového systému hromadné identifikace čárových a 2D kódů zajistí, že budou správné léky dodány do správné lékárny nebo nemocnice. Schopnost těchto systémů dosahovat skutečně 100% přesnosti dodaných palet je prokázáno. Tato technika je také vhodná pro jednoduchou kontrolu zboží při přípravě kartonů nebo přepravek s jednotlivými produkty na výrobní lince, zajistit přesnou evidenci všech jedinečných identifikátorů jednotlivých produktů umístěných v konkrétní přepravce či kartonu tak, aby se jednoduše mohly udržovat záznamy o prodaných/dodaných výrobcích. Pro výrobce to pomůže minimalizovat náklady na pracovní sílu a minimalizovat chyby.