Brusel (Belgie), 27/09/2018 - U logistických procesů jsou nejdůležitější první a poslední fáze zpracování. Klíčem k úspěšnému podnikání je efektivní a bezproblémové řízení těchto dvou fází logistiky dodavatelského řetězce.

Oblast maloobchodu se v současné době mění téměř k nepoznání. Místo tradičních slavných jmen nastupují agilnější hráči na poli e-commerce a jejich logističtí partneři, mnohé maloobchody bojují o svoji existenci. Nic však není ztraceno. Pokud mají maloobchody splnit nároky digitálně orientovaných zákazníků včetně požadavků na okamžitou dostupnost zboží, potřebují efektivní a dobře propojenou logistickou infrastrukturu, která jim pomůže zajistit bezproblémové služby zákazníkům. A to i v sezónních špičkách, kdy je více než třetina objednávek doručena pozdě nebo s chybami. [5]

Pro prvotřídní služby zákazníkům jsou rozhodující dva aspekty logistiky, které musí být bezchybné. První fáze (First Mile) - proces aktivovaný objednávkou ze strany zákazníka, vychystání zboží, balení, kontrola a transport. Poslední fáze (Last Mile) - předání zboží zákazníkovi, ať již přímo do domu, do kanceláře, na prodejně prostřednictvím služby Click & Collect či ve výdejním boxu.

Klíčem k úspěšnému podnikání maloobchodů a jejich logistických partnerů je efektivní a bezproblémové řízení těchto dvou fází logistiky dodavatelského řetězce. K tomu patří i poskytování průběžných informací zákazníkovi a zajištění jeho spokojenosti tím nejefektivnějším a nejúspornějším způsobem. V tvrdé konkurenci v oblasti maloobchodu s velkým tlakem na nízké ceny si nikdo nemůže dovolit dát zákazníkům sliby, které jsou z dlouhodobého hlediska příliš nákladné.

Společnost Zetes sleduje všechny možnosti maloobchodů a vyhodnocuje, kam by měli soustředit svoji pozornost, aby získaly konkurenční výhody a dokázaly nabízet špičkové služby zákazníkům.

Efektivita logistiky ve městech

74% evropské populace v současné době žije ve městech a do roku 2021 je v Evropě očekáván 69% nárůst doručovacích služeb. [2] To znamená, že se modely přepravy a logistiky musí soustředit na specializovaná řešení pro hustě zastavěná města jako Berlín, Londýn nebo Paříž, kde by nové doručovací iniciativy jako přistávání dronů byly problémové a lákavějším řešením patrně budou autonomní komerční vozidla a vozidla na elektrický pohon.

Narůstá využití konsolidačních středisek (Urban Consolidation Centre), kde jsou shromažďovány dodávky od různých dodavatelů a následně jsou roztříděny a odeslány na jedno konkrétní cílové místo nebo ulici, takže se sníží počet výjezdů a lze optimalizovat vytížení. Využití konsolidačních středisek může firmám ušetřit 25% nákladů na doručení balíku, snížit nájezd kilometrů až o 45%, snížit náklady na správu vozového parku, snížit emise oxidů dusíku, CO2 a pevných částic a také omezit dopravní zácpy. [3]

Za účelem zmenšení hustoty dopravy během dne se může osvědčit noční doručování – což doručovacím službám umožňuje použít větší nákladní vozy a snížit počty dodávek. Vedle jednání s úřady, které musí revidovat noční omezení provozu, toto řešení vyžaduje vybudování bezpečných úložných míst, například výdejních boxů. Tento model by měl zvýšit poměr úspěšně doručených dodávek na první pokus a současně zkrátit dobu jízdy po volnějších ulicích a silnicích. Kombinace nočního doručování a konsolidačních středisek, elektrických vozidel, sdílení nákladu a automatických výdejen balíků může snížit emise až o 30% a současně snížit náklady na balík o 25% až 55%. [3]
First mile: process triggered by a customer order, for picking, packing, validation & transport
 

Transformace podoby prodejen

Řada maloobchodů se snaží o plnění online objednávek z prodejen místo ze skladu. Díky tomu mohou prostory v atraktivních místech sloužit jako showroomy i jako střediska vyřizování objednávek a současně zajišťovat služby Click & Collect a příjem vraceného zboží. To nabízí další výhody spočívající ve zvýšení návštěvnosti prodejen, navýšení objemu nákupů při vyzvedávání či vracení zboží do prodejny, tedy něco, co čistý online maloobchod nemůže dosáhnout.

Delivery: whether at home, in store via click and collect, office
S přechodem na využití konsolidačních středisek a plnění objednávek z prodejen narůstá také zájem o nové koncepty na trhu doručovacích služeb, které využívají financování pomocí crowdsourcingu a aplikace nabízející zákazníkům více možností při doručení. Zapojení nových funkcí do stávající sítě zaměstnanců, zákazníků a řidičů pro doručování zboží zákazníkům domů, mezi prodejnami nebo ze skladů na prodejny je lákavé. Pohybujeme se však ve vysoce volatilním prostředí, kde jsou hlavní příčinou neúspěchu nových start-upů v oblasti doručovacích služeb financovaných pomocí crowdsourcingu tvrdá konkurence a omezené zdroje [4]. Aby uspěly, musí organizace investovat do řešení nabízejících plnou sledovatelnost a umožňujících maloobchodům sledování a řízení výkonu nesourodých skupin se zajištěním standardní kvality a ochrany dobrého jména značky.
 

Zavádění nových technologií

Aby mohly maloobchody využívat nové inovativní možnosti, musí být jejich infrastruktura podporována agilním, škálovatelným a propojeným technologickým řešením. Nabízí se řada možností, jak zajistit rychlé a kvalitní plnění objednávek s využitím stávajícího vybavení: komplexní viditelnost, řízení nákladů a proaktivním řízení všech kroků procesu. Avšak pouhých 13% maloobchodů investuje do technologií, které by jim zajistily větší agilitu a flexibilitu.[1]

Závěr

Proces plnění objednávky už nemůže být složený z nezávislých a nespojitých prvků. Stává se tím nejdůležitějším prvkem při budování dobrého jména firmy, přímo ovlivňuje rozhodování zákazníků a jejich věrnost ke značce a může být konkurenční výhodou. Avšak s rostoucí složitostí a větším počtem účastníků v procesu tvorby / destrukce hodnot musí maloobchody pečlivě zvážit nejen to, jak rychle zavádět inovace vyplývající z nových technologií a inovativních poskytovatelů služeb, ale také finanční dostupnost, efektivitu a dlouhodobou udržitelnost těchto inovací.

Jak mohou maloobchody bez ověřených informací v reálném čase a bez přehledu o klíčových výkonových fázích najít tu správnou míru při zavádění nových inovací? Jak se mohou ujistit, zda používají vhodné metody dodání a zda jsou plněny sliby zákazníkům? Zkušenosti zákazníků reprezentují celou značku jako celek, včetně kvality produktu, ceny, slíbených parametrů doručení a výsledné reality při doručení. V zásadě platí, že maloobchody musí zvážit nejen všechny aspekty doručování, ale musí zaručit také trvalou kvalitu všech služeb a spokojenost zákazníka.

Spokojenost zákazníků se značkou vyžadují inteligentní, propojený a spolupracující ekosystém.
Final mile: getting the item into the customer’s hand
 

Zdroje:
[1] Accenture Strategy Research - Can intelligent fulfilment fix retail delivery woes and 3 steps to same delivery cost reduction
[2] Cushman Wakefield - Urban logistics
[3] McKinsey - Urban commercial transport and the future of mobility
[4] IPC - Global Postal Industry Report
[5] IMRG – Lowest on time delivery for online retail in December

Modular Content

Stáhněte si dokument Transport & Logistics Report