Maloobchody a poskytovatelé logistických služeb v Evropě řeší celou řadu provozních výzev od první až po poslední míli. Přetížené pracovní síly v logistice a dopravě čelí ohromujícím prognózám růstu v této oblasti, k tomu se přidávají stále rostoucí požadavky zákazníků na udržitelné a flexibilní doručování. Nedostatek dat v reálném čase a omezený komplexní přehled snižují výkonnost a zhoršená globální situace to navíc ještě prohlubuje.

Ve své poslední zprávě Transport & Logistics Insights 2023 společnost Zetes zkoumá trendy a faktory ovlivňující bezchybné plnění, popisuje důsledky nekvalitního doručování a vysvětluje, proč je i nadále klíčové zajistit perfektní služby zákazníkům (včetně sledování zásilek v reálném čase) a jak dosáhnout dokonalého doručování pomocí automatizace. Mezi hlavní zjištění a predikce patří::

  • Celosvětový objem zásilek se do roku 2026 zdvojnásobí
  • V Evropě chybí 400 000 řidičů kamionů.
  • 68 % firem uvádí, že nedoručené nebo zpožděné zásilky představují značný náklad pro firmu.
  • 52 % online zákazníků tvrdí, že budou preferovat online obchody, které mají nižší dopad na životní prostředí při doručování.
  • Operace v první a poslední míli mají zásadní vliv na výkonnost a efektivitu.
  • V první míli je zapotřebí technologie pro efektivní spolupráci ve skladu, aby bylo možné maximalizovat výkon pracovních sil a optimalizovat produktivitu práce a skladové prostory.
  • Poslední míle může představovat až 40 % celkových nákladů na doručení zásilky, proto je důležité zajistit kvalifikované rozhodování a zvýšení kapacity dodávek pomocí automatizace.
  • Přední maloobchody budou potřebovat různé modely doručování a inovativní řešení dodavatelského řetězce, jako jsou nová městská logistická centra.

Stáhněte si celou zprávu zde