• Rychlejší nakládka vozidel
  • 100% přesnost expedice
  • Snadné použití bez potřeby zaškolení

Nižší riziko neoprávněných reklamací díky vizuálnímu potvrzení o nákladu a jeho stavu 

Brusel - 11.září 2014 - Abychom našim zákazníkům pomohli zamezit chybám při expedici a neoprávněným žádostem o náhradu škody, rozšířila společnost Zetes své osvědčené řešení pro optimalizaci logistických procesů, ZetesMedea, o modul Dock Door Control. Tento modul automatizuje proces kontroly palet při expedici pomocí technologie ImageID. Dokáže nejen urychlit průběh nakládky, ale navíc zaručuje, že jsou do správného vozidla naloženy ty správné palety, a poskytuje fotodokumentaci o nakládce a stavu zboží. Od tohoto nového modulu mohou všechny společnosti zajišťující logistické služby očekávat podstatnou úsporu nákladů.

Bezchybná expedice

Řešení ZetesMedea umožňuje efektivně realizovat všechny procesy ve skladu od příjmu zboží až po expedici a zajišťuje nákladově efektivní, rychlou a účinnou optimalizací procesů a snižuje či eliminuje chyby v logistice. Nový modul (Advanced) Dock Door Control přináší automatickou kontrolu procesu nakládky pomocí technologie ImageID. Kamery instalované u nákladových dveřích skladu při nakládce zboží okamžitě detekují a analyzují čárové či 2D kódy na paletách. Světelná signalizace nebo mechanické závory pak zabrání obsluze naložit nesprávné položky do nesprávného vozidla. V databázi Image Bank je uložena fotodokumentace nákladu a jeho stavu jako důkaz pro případné reklamace. 

Rychlejší a efektivnější expedice

Proces řízení je plně automatizovaný, což přináší tři důležité výhody: jsou vyloučeny chyby lidské obsluhy, systém nevyžaduje žádné zaškolení a jedno vozidlo může nakládat i více pracovníků najednou. Výkonná technologie ImageID umožňuje rychlé a efektivní kontrolu s následujícími vlastnostmi: 

Detekcí čárových (1D) a Datamatrix (2D) kódů kdekoli na paletě a z každého úhlu díky kamerám s širokým záběrem a velkou hloubkou ostrosti. 
Skenováním za pohybu s detekcí 2D kódů až do rychlosti 20km/h.

Databáze Image Bank s fotodokumentací o nakládce a stavu zboží

Fotografie každé palety pořízené během nakládky jsou uloženy v databázi Image Bank, která slouží jako vizuální důkaz nakládky a stavu zboží pro případ reklamací ze strany zákazníka. Tyto důkazy o naložení a důkazy o stavu pomáhají firmám podstatně omezit neoprávněné reklamace a spory a díky tomu přinášejí značné snížení nákladů a velkou úsporu času.

Juan Jose Martinez, ředitel divize Goods ID společnosti Zetes, říká, „Modul ZetesMedea Dock Door Control je velmi účinné rozšíření našeho řešení logistických procesů. Tisíce zákazníků v regionu Evropy, Středního Východu a Afriky již používají řešení ZetesMedea ke snížení počtu chyb při vychystávání ve skladu. K chybám však i nadále dochází ve fázi nakládky. Modul ZetesMedea Dock Door Control je dalším krokem k dosažení 100% bezchybných zásilek. A díky funkci Image Bank také nabízíme řešení stále rostoucí potřeby viditelnosti a sledovatelnosti.“ 
Modul ZetesMedea Dock Door Control doplňuje portfolio řešení Zetes‘ Collaborative Supply Chain a lze jej integrovat se všemi systémy WMS/ERP, včetně systému SAP.

- KONEC -